Drukuj

Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej

Użytkownik. Opublikowano w Uczniowie

1. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/14497_harmonogram-rekrutacji-do-szkol

2. Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/14557_adres-elektronicznego-systemu-rekrutacji-do-szkol

3. Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2017/2018:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/14594_wypelnianie-wniosku-o-przyjecie-do-klasy-i-szkoly

4. Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/14623_wykaz-podmiotow-wykonujacych-badania-lekarskie

5. Informacji na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic i Biura Edukacji:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/14585_informacja-telefoniczna-rekrutacja-do-szkol

6. Komunikat dla kandydatów do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych/międzynarodowych i ogólnodostępnych – dodatkowe sprawdziany:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/14656_komunikat-dla-kandydatow-do-oddzialow