Drukuj

Ubezpiecznie NNW uczniów

Użytkownik. Opublikowano w Rodzice

W roku szk. 2017/2018 Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie ofertę Compensa.

 

Szczegóły polisy strona 1 (pobierz)

Szczegóły polisy strona 2 (pobierz)

 

Zgodnie z ofertą składka dla wszystkich uczniów, w tym uprawiających sporty, jest taka sama i wynosi 50 zł.

 

Płatności prosimy dokonywać do Skarbników klasowych w dniu pierwszego zebrania z rodzicami w r. szk. 2017/2018. Następnie zebrane składki przekazane zostaną tego samego dnia opiekunowi Compensa. Przy przystąpieniu dziecka do ubezpieczenia grupowego NNW, konieczne będzie podanie numeru Pesel dziecka.

Warunki ubezpieczenia - informacja dla rodziców [czytaj więcej]

 

Załączniki: 

1.  OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych wypadków wraz z Załącznikiem nr 1 – Tabela środków specjalnych,

2. Tabela Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu wraz z Aneksem nr I

3. Druk Zgłoszenia Szkody z Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków