Drukuj

Konkursy dla uczniów

Użytkownik. Opublikowano w Konkursy dla uczniów

 

Rok szkolny 2019/2020


Konkursy dla dzieci - wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe: http://konkursydladzieci.eu/


 


 KONKURSY DLA UCZNIÓW KLAS 0-3


1. KonkursSynapsik "MEN" dla klas II i III

Ogólnopolski konkurs, który stanowi ciekawe uzupełnienie zajęć oraz stanowi cenną informację zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników.

Testy konkursowe są przygotowywane przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Zapisy przyjmowane są do 13 października 2019. Udział w konkursie jest płatny 9 zł.

Zgłoszenia prosimy przekazywać wychowawcy klasy lub do koordynatora konkursu. Konkurs odbędzie się pod koniec października: https://www.wydawnictwo-synapsa.pl/synapsik-men

Koordynator konkurs - p. Anna Lisiecka (wychowawca klasy 1 B).

Konkurs dla klas pierwszych odbędzie się w sezonie wiosennym. 


2. Konkurs "Nasza Ojczyzna"

Konkurs plastyczny nawiązujący do symboli narodowych. Szczegóły zostaną podane później,

Koordynatorem konkursu jest p. Mariola Wójcik (wychowawca klasy 2 C).

Przewidywany termin realizacji projektu – listopad 2019 r. 


3. Konkurs plastyczny organizowany z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia - „Mój pluszowy miś”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Cele konkursu:

  • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci
  • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej
  • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci
  • przybliżenie dzieciom historii pluszowego misia
  • inicjowanie zainteresowań czytelniczych

Koordynator projektu – p. Monika Dunarowicz (wychowawca klasy 2 A)

Przewidywany termin realizacji projektu – I połowa listopada 2019 r.


4. Konkurs Bożonarodzeniowy "Ozdoba świąteczna". Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Celem konkursu jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności manualnych dzieci oraz ich wyobraźni.

Koordynator projektu – p. Anna Lisiecka (wychowawca oddziału 1 B)

Przewidywany termin realizacji projektu – grudzień 2019 r.


5. Olimpiada "Olimpusek"Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Olimpiada OLIMPUSEK (sprawdzian zintegrowany) polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej.

Koordynator projektu – p. Judyta Wardak (wychowawca klasy 2 B)

Przewidywany termin realizacji projektu – styczeń 2020 r. 


6. Konkurs „Ekokarmnik”

Konkurs polega na wykonaniu karmnika dla ptaków wykorzystując do tego surowce recyklingowe.
Przy budowie należy pamiętać o tym, że:
- zbyt  jaskrawe kolory mogą odstraszać ptaki;
- pokarm powinien być odsłonięty od śniegu i deszczu;
- karmnik powinien być solidnie wykonany;
- karmnik powinien posiadać daszek i otwory sprzyjające dla ptaków. 

Cele konkursu:
- rozpowszechnienie wśród dzieci przekonania o konieczności dokarmiania ptaków zimą;
- rozbudzanie zainteresowań życiem i znaczeniem ptaków w przyrodzie;
- kształtowanie opiekuńczego stosunku do ptaków;
- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;
- zachęcenie do współpracy z rodzicami.

Koordynator projektu – p. Izabela Bielecka (wychowawca klasy 1 D)

Przewidywany termin realizacji projektu – styczeń 2020 r. 


7. Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka"Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Główne zadania Warszawskiej Syrenki to ujawnienie młodych talentów recytatorskich i pobudzenie aktywności artystycznej, popularyzacja literatury i kształtowanie nawyku czytania, ożywienie kontaktu z poezją polską i zagraniczną.

Koordynator projektu – p. Karolina Zaręba (wychowawca klasy 1 C)

Przewidywany termin realizacji projektu – marzec 2020 r. 


8. Konkurs ekologiczny „ŚMIECIAKI CUDAKI ”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Celem konkursu jest:

  • zwrócenie uwagi na przyczyny narastającej lawiny odpadów, a także problemów z ich usuwaniem,
  • uświadomienie dzieciom możliwości wtórnego wykorzystania odpadów,
  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
  • prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

Koordynator projektu – p. Monika Dunarowicz (wychowawca klasy 2 A)

Przewidywany termin realizacji projektu – I połowa kwietnia 2020 r.


9. Ozdoba Wielkanocna. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3.

Celem konkursu jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności manualnych dzieci oraz ich wyobraźni.

Koordynator projektu – p. Karolina Zaręba (wychowawca oddziału 1 C)

Przewidywany termin realizacji projektu – kwiecień 2020 r.

 


KONKURSY KURATORYJNE:


Harmonogram konkursów przedmiotowych https://konkursy.mscdn.pl

 


KONKURSY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO:


1. Konkurs leksykalno – gramatyczny z języka niemieckiego

W drugiej połowie października 2019 r. odbędzie się konkurs leksykalno – gramatyczny z j. niemieckiego, do którego zapraszamy uczniów uczących się właśnie tego języka. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie. Koordynatorem konkursu jest p. Anna Lisiecka.


2. Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

W maju 2020 r. odbędzie się konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. Do konkursu z nagrodami zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły, również z klas z językiem francuskim, ponieważ konkurs będzie przeprowadzony w języku polskim. Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy przesyłać do dnia 8 maja 2020 r. do koordynatora konkursu pani Anny Lisieckiej.