Drukuj

Rekrutacja

Użytkownik. Opublikowano w Szkoła

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Wyniki naszej szkoły z egzaminu ósmoklasisty z 2019 (więcej)

 

REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

W dobie wzmożonych relacji międzykulturowych rzeczą konieczną stała się znajomość co najmniej dwóch języków obcych. W naszej szkole odpowiadamy na wymagania, jakie stawia nam rzeczywistość, dlatego od 15 lat mamy w ofercie edukacyjnej oddziały dwujęzyczne, w których uczy się młodzież otwarta na nowe doświadczenia językowe.

Co roku tworzymy oddziały dwujęzyczne, czyli klasy, w których oprócz standardowej realizacji podstawy programowej w języku ojczystym, proponujemy naukę dwujęzyczną przedmiotów „niejęzykowych”.

Od przyszłego roku szkolnego (2020/21) planujemy nabór uczniów do dwóch klas dwujęzycznych – jednej „francuskiej” oraz jednej „angielskiej”. Dwujęzyczność będzie realizowana wg poniższego:

ü  nauka biologii, geografii i informatyki z elementami języka francuskiego. Uczniowie oddziałów dwujęzycznych będą mieli w klasie VII i VIII po 5 godzin języka francuskiego. 

     Poza językiem francuskim uczniowie klas dwujęzycznych będą uczyli się języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podział oddziału klasowego na grupy nastąpi w przypadku, co najmniej 25 osób w klasie.

ü  nauka chemii, fizyki i historii z elementami języka angielskiego. Uczniowie oddziałów dwujęzycznych będą mieli w klasie VII i VIII po 5 godzin języka angielskiego.

     Poza językiem angielskim uczniowie klas dwujęzycznych będą uczyli się języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podział oddziału klasowego na grupy nastąpi w przypadku, co najmniej 25 osób w klasie.

Celem nauki w oddziałach dwujęzycznych jest uzyskanie biegłości językowej, która może być poświadczona certyfikatem językowym DELF (język francuski).

Oprócz certyfikatu biegłości językowej absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia klasy dwujęzycznej, które umożliwi im kontynuowanie nauki języka francuskiego lub języka angielskiego w klasach dwujęzycznych w renomowanych liceach warszawskich.

Aby dostać się do VII klas dwujęzycznych (francuskiej i angielskiej) należy pamiętać o rejestracji  w naborze elektronicznym (na TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH). 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS IV oraz VII 

 

Szczegóły rekrutacji do klas IV oraz VII zostaną podane w późniejszym termnie.

 


REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH oraz DO ODDZIAŁU ZEROWEGO

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji 24 stycznia br. 

 Karta Ucznia ZTM

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącego procedury w zakresie wydawania Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

Link do wyrobienia karty miejskiej dla dziecka, gdzie można bezpośrednio składać wnioski: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/a9863c64

Instrukcja wypełniania wniosku pobierz