Drukuj

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Użytkownik. Opublikowano w Rodzice

Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny


Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 22 sierpnia br. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497) skorygowany został wzór wniosku o stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Rozporządzenie to uchyla rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238), a zatem maksymalne kwoty stypendiów i zasiłków szkolnych nie wzrosną od 1 listopada 2018 r.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i