Drukuj

ZIMA W MIEŚCIE 2020

Użytkownik. Opublikowano w Uczniowie

W roku szkolnym 2019/2020 Warszawska Akcja „Zima w Mieście” 2020 zaplanowana została od 10 do 21 lutego 2020 r. w 108 szkołach, w tym 8 specjalnych.

Zapisy rozpoczynają się 14 stycznia br. o godzinie 12.00. poprzez stronę internetową warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl (szczegóły dostępne w załącznikach).

W ramach Akcji szkoły/placówki, funkcjonujące przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewnią opiekę nad najmłodszymi oraz ofertę zajęć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, plastycznych i aktywności poza placówką.

Ponadto dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych w ramach Akcji została przygotowana różnorodna oferta bezpłatnych zajęć specjalistycznych realizowanych przez szkoły, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, biblioteki, domy kultury. Również w dzielnicowych i miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji odbywać się będą bezpłatne zajęcia sportowe. Nie zabraknie imprez, zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych.

Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Akcji wnoszą opłaty za opiekę oraz posiłki zgodnie z regulaminem placówki/szkoły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za opiekę i posiłki podczas Akcji na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie/warszawski-program-zima-w-miescie

Zał. 2. - Zima w Mieście 2020

Zał. 3. - Zima w Mieście 2020

Harmonogram zapisów do Akcji "Zima w Mieście" 2020

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

14 stycznia
godzina 12.00

21 stycznia
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

24 stycznia
godzina 13.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

24 stycznia
godzina 13.00

31 stycznia
godzina 15.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za opiekę i żywienie

24 stycznia
godzina 14.00

31 stycznia
godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Akcji Zima w Mieście 2020, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji

3 lutego
godzina 13.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizatora wypoczynku

3 lutego
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc