Drukuj

Lato w mieście 2018

Użytkownik. Opublikowano w Uczniowie

Szanowni Państwo,

Chciałbym przekazać kilka informacji na rozpoczęcie akcji „Lato w mieście”, jednocześnie zapraszam do odwiedzania naszej strony i śledzenia nowości.
1. Wchodzimy wejściem bocznym obok szatni na parterze oznaczone plakatem "Zimy w mieście"
2. Dzieci zmieniają obuwie a buty zostawiają w miejscu wyznaczonym dla grupy (szatnie z numerami grup będą oznaczone numerami odpowiadającymi grupie do której dziecko jest przypisane)
3. Przy wejściu, na tablicy ogłoszeń lata w mieście będą wywieszone listy grup z numerami sal i nazwiskami wychowawców.
4. W poniedziałek na wszystkie dzieci wychowawcy będą czekali w salach na drugim piętrze 201-204. Bardzo proszę o odprowadzenie dzieci do sal i dopełnienie formalności - przekazanie wychowawcom oświadczeń (do pobrania na stronie), ew. informacji o dziecku ważnych ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.
5. W poniedziałek wszystkie dzieci mają zajęcia na terenie szkoły, ew. na boisku szkolnym. Przewidujemy: gry planszowe, zajęcia sportowe i zajęcia integracyjne z wychowawcami.
6. Od godziny około 16.00 wszystkie dzieci będą przebywały w wyznaczonych salach (201 -204 w zależności od grupy).
7. Proszę, aby dzieci posiadały odpowiednią ilość picia i dodatkowego jedzenia w zależności od indywidualnych potrzeb.

Ramowy plan dnia:

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci

8.00 – 9.00 Zajęcia organizowane w grupach, śniadanie

9.00 – 12.00 Zajęcia przedpołudniowe (wycieczki, warsztaty, zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne

12.00 – 13.30 (14.00) Obiad (w zależności od powrotu z zajęć)

13.30 – 16.00 Zajęcia popołudniowe

16.00 – 17.30 Zajęcia świetlicowe, odbiór dzieci.

 

Regulamin akcji

„Lato w mieście” 

 1. Organizator zapewnia opiekę wychowawców, pielęgniarki, wyżywienie (2 posiłki dziennie) oraz atrakcyjne zajęcia na terenie placówki i poza nią w godz. 7.00 – 17.30
 2. Uczestnicy bawią się i odpoczywają pod opieką stałych wychowawców.
 3. Jeżeli dziecko chce oddalić się od grupy w jakimkolwiek celu zawsze pyta o zgodę wychowawcę. Jeśli nie otrzyma zgody musi pozostać w grupie.
 4. Dzieci wykonują polecenia wychowawców i biorą udział w prowadzonych zajęciach.
 5. Dzieci odbierane są przez osoby pełnoletnie – rodziców/opiekunów lub osoby upoważnione do odbioru przez rodziców/opiekunów. Jeżeli dziecko ma być odebrane przez osobę inną niż wymienione w karcie kwalifikacyjnej, konieczne jest pisemne upoważnienie dostarczone do wychowawcy.
 6. Jeśli rodzice/opiekunowie zdecydują, że dziecko może wracać samodzielnie lub pod opieką osoby niepełnoletniej wówczas przejmują całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas drogi podpisują stosowne oświadczenie (karta kwalifikacyjna) oraz podają godzinę, o której dziecko może opuścić placówkę.
 7. Rodzice przekazują informacje o stanie zdrowia dziecka, o jego problemach rozwojowych, stanie emocjonalnym, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jego i innych.
 8. Każde dziecko jest zaopatrzone przez rodziców w odpowiednią ilość napoju i wyżywienia.
 9. Rodzice wyposażają dzieci w niezbędne „akcesoria” w zależności od pogody i przewidywanych zajęć – nakrycie głowy, plecak, strój na basen, czepek, klapki, ręcznik.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, które posiadają dzieci (urządzenia elektroniczne, drogie buty i odzież, zabawki).
 11. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice
 12. Jeżeli dziecko sprawia szczególne problemy wychowawcze, jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu jego lub innych uczestników zajęć rodzice są zobowiązani do jego odbioru z miejsca w którym aktualnie przebywa grupa.

 

Do pobrania

Dokumenty do wypełnienia (pobierz)

Regulamin pływalni (pobierz)

Regulamin pływalni grup (pobierz) 

 


 

 

UWAGA RODZICE !   

Zapisy dzieci do udziału w Warszawskim Programie „Lato w Mieście 2018” rozpoczną się 17 maja od godziny 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresemwww.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 

Harmonogram zapisów oraz terminy składania kart znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/  w zakładce „Lato w mieście”.

 

Zasady zapisów do Programu „Lato w mieście 2018”

Do SP nr : 82, 150, 301, 306, 316, 321, 357, 362, 363, 364 

będą zapisywani uczniowie z klas  I – VII oraz klas gimnazjalnych

 

Terminy spotkań rodziców z kierownikami programu
„Lato w mieście 2018” :
 

 

Lp

Nazwa Placówki i adres

Data dyżuru

Data spotkania

Godziny spotkania

1

Szkoła Podstawowa nr 316, ul. Szobera 1/3

25.06 – 6.07. 2018

30 maja 2018

godz. 17.30

2

Szkoła Podstawowa nr 364, ul. Andriollego 1

25.06 – 6.07. 2018

22 maja 2018

godz. 18.00

3

Szkoła Podstawowa nr 150, ul. Thommeego 1

9 – 20.07. 2018

28 maja 2018

godz. 17.00

4

Szkoła Podstawowa nr 362, ul. Czumy 8

9 – 20.07. 2018

24 maja 2018

godz. 18.00

5

Szkoła Podstawowa nr 82,  ul. Górczewska 201

23.07 – 3.08. 2018

29 maja 2018

godz. 18.00

6

Szkoła Podstawowa nr 306, ul. Tkaczy 27

23.07 – 3.08. 2018

22 maja 2018

godz. 17.30

7

Szkoła Podstawowa nr 321, ul. Dekutowskiego 3

6 – 17.08. 2018

28 maja 2018

godz. 17.30

8

Szkoła Podstawowa nr 301, ul. Brygadzistów 18

6 – 17.08. 2018

21 maja 2018

godz. 18.00

9

Szkoła Podstawowa nr 363, ul. Rozłogi 10

20 – 31.08. 2018

23 maja 2018

godz. 18.00

10

Szkoła Podstawowa nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25

20 – 31.08. 2018

29 maja 2018

godz. 17.30

 

 

Wakacyjne  Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.00  – 17.30

 

Wysokość opłaty za żywienie wynosi 7 zł. za jeden dzień

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE UCZNIA

 

należy dokonać w dniach:  8 – 17 czerwca  2018 r. na podane poniżej konta:

 

-  dla SP nr 82, 150, 316, 321, 362, 364  - na rachunek bankowy ajenta prowadzącego   

 

   żywienie w tych szkołach: 

 

    SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole:  96 1940 1076 3017 2447 0007 0000

 

-  dla SP nr 301 na rachunek bankowy szkoły:  37 1030 1508 0000 0005 5094 9024

 

-  dla SP nr 306 na rachunek bankowy ajenta prowadzącego żywienie w tej szkole:
  „Linia” Promocja Zdrowego Stylu Życia :   30 1440 1299 0000 0000 0549 5358 

 

-  dla SP nr 357 na rachunek bankowy ajenta prowadzącego żywienie w tej szkole:
 
„Linia” Promocja Zdrowego Stylu Życia :  45 1440 1299 0000 0000 1726 7493 

 

-  dla SP nr 363 na rachunek bankowy ajenta prowadzącego żywienie w tej szkole: 

 

   Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat sp.j.:   91 2490 0005 0000 4600 6762 3599

 

W opisie przelewu proszę sprawdzać dokładność informacji, czyli imię i nazwisko dziecka, numer szkoły macierzystej i numer klasy, numer wybranej szkoły, w której będzie uczestniczyło w zajęciach programu „Lato w mieście 2018”  oraz liczbę dni  uczestnictwa
w akcji np: 

 

„Janek Kowalski, SP 82 kl. IV a, Lato 2018 – SP 362; wyżywienie – 8 dni”

 

Wszelkie informacje dotyczące organizacji żywienia podczas „Lata w mieście 2018” (możliwość odwołania posiłków, zwroty za wyżywienie, jadłospisy itp.) dostępne są: 

 

-   w SP nr 82, 150, 316, 321, 362, 364 na stronie  internetowej ajenta   www.szwajcarka.net  

 

-   w SP nr 301 bezpośrednio w SP nr 30,1 telefonicznie  22 664 92 46,

 

-  w SP nr 306, 357, na stronie www.liniapromocja.pl  lub za pomocą SMS na numer 603 283 573,

 

-  w SP nr 363 –   telefonicznie  608 550 488 lub za pomocą korespondencji mailowej  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  .

 

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego tylko na mocy decyzji dyrektora szkoły, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. 

 

Dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), nie wnoszą opłat za posiłki. Dzieci te korzystają z posiłków przyniesionych z domu.

 

Uwaga!! OPS nie finansuje posiłków podczas realizacji programu „Lato w mieście”

 

 

 

Drukuj

ZIMA W MIEŚCIE 2018

Użytkownik. Opublikowano w Uczniowie

Szanowni Państwo,

Chciałbym przekazać kilka informacji na rozpoczęcie akcji „Zima w mieście”, jednocześnie zapraszam do odwiedzania naszej strony i śledzenia nowości.
1. Wchodzimy wejściem bocznym obok szatni na parterze oznaczone plakatem "Zimy w mieście"
2. Dzieci zmieniają obuwie, kurtki i buty zostawiają w miejscu wyznaczonym dla grupy (szatnie z numerami grup będą oznaczone numerami odpowiadającymi grupie do której dziecko jest przypisane)
3. Przy wejściu, na tablicy ogłoszeń "Zimy w mieście" będą wywieszone listy grup z numerami sal i nazwiskami wychowawców.
4. W poniedziałek na wszystkie dzieci wychowawcy będą czekali w salach na drugim piętrze 201-204, 207. Bardzo proszę o odprowadzenie dzieci do sal i dopełnienie formalności - przekazanie wychowawcom oświadczeń (do pobrania na stronie), ew. informacji o dziecku ważnych ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.
5. W poniedziałek prawie wszystkie dzieci mają zajęcia na terenie szkoły, ew. na boisku. Przewidujemy wycieczkę na posterunek policji, do jednostki straży pożarnej, gry planszowe, zajęcia sportowe i zajęcia integracyjne z wychowawcami.
6. Od godziny około 16.00 wszystkie dzieci będą przebywały w wyznaczonych salach.
7. Proszę, aby dzieci posiadały odpowiednią ilość picia i dodatkowego jedzenia w zależności od indywidualnych potrzeb.

 

Ramowy plan dnia:

7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci

8.00 – 9.00 Zajęcia organizowane w grupach, śniadanie

9.00 – 12.00 Zajęcia przedpołudniowe (wycieczki, warsztaty, zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne

12.00 – 13.30 (14.00) Obiad (w zależności od powrotu z zajęć)

13.30 – 16.00 Zajęcia popołudniowe

16.00 – 17.30 Zajęcia świetlicowe, odbiór dzieci.

 

Regulamin akcji "Zima w mieście" [pobierz]

Regulamin korzystania z pływalni [pobierz]

Regulamin korzystania z pływalni grup zorganizowanych [pobierz]

Dokumenty do wypełnienia [pobierz]

 

 

 

 

 

Drukuj

Konkursy przedmiotowe

Użytkownik. Opublikowano w Uczniowie

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018:

1. Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną z j. niemieckiego

I miejsce zajęła Matylda Wiewiór z kl. 3 C
II miejsce zdobyła Monika Kamień z kl. 2 C
III miejsce Zuzanna Klein z kl. 7 B

2. Paweł Rachocki z klasy 3 B otrzymał stypendium miasta st. Warszawy Sapere Auso 3. Konrad Janikowski z klasy 3 B zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego  

3. Julia Ukielska z 3 D i Aleksandra Onysk z 2 D przeszły do kolejnego etapu (wojewódzkiego) Konkursu Ortograficznego, który odbędzie się 10 marca 2018 r. 

4.  Konkurs wiedzy o Konstancji Markiewicz

I miejsce – Bartłomiej Winiszewski – 3 E

5. Najlepsza prezentacja o Konstancji Markiewicz

I miejsce – Jagoda Maciejewska – 7 C

6. Konkurs „Poprawna polszczyzna na co dzień”

I miejsce – Julia Ukielska – 3 D
II miejsce – Zuzanna Skinder – 3 E
III miejsce – Aleksandra Onysk – 2 D

7.  Konkursy leksykalno-gramatyczne z języka niemieckiego:   

Wśród uczniów klas siódmych najlepsza okazała się Karolina Tomasiak z klasy 7 A, II miejsce zajął Kajetan Kulesza z klasy 7 B, III natomiast Karolina Cichocka z klasy 7 A. 

W klasach drugich gimnazjalnych I miejsce zdobył Mateusz Miksa z klasy 2 B, II miejsce przypadło Natalii Wasilewskiej również z klasy 2 B, a III miejsce zajęła Daria Będkowska z klasy 2 A.

Wśród uczniów klas trzecich gimnazjalnych najlepsza okazała się Nicol Laktineh z klasy 3C, II miejsce zajął Konrad Iwanowski z klasy 3 C, III miejsce przypadło Julii Adamczyk również z klasy 3 C.

8.  Wyniki konkursu z języka niemieckiego "Frohe Ostern":

I miejsce - Aleksandra Terlecka z klasy 2 B
II miejsce - Weronika Gawlik z klasy 7 A
III miejsce - Kamil Kowalski z klasy 3 A

9. Wyniki konkursu „Die DACHL – Länder – kraje niemieckojęzyczne”

I miejsce – Antoni Hajłasz z klasy 7 B
II miejsce – Amelia Ziniewicz z klasy 2 C
III miejsce – Mateusz Miksa z klasy 2 B

10. Konkurs „Kangur Matematyczny 2018”:

Wyróżnienie w kategorii KADET otrzymał Kajetan Kulesza uczeń klasy 7 B
Wyróżnienie w kategorii JUNIOR otrzymał Konrad Iwanowski uczeń klasy 3 C

11. Konkurs „Szkolny Geniusz Matematyczny”:

Kajetan Kulesza   uczeń klasy 7 B – III miejsce
Felicja Kijeńska uczennica klasy 7 C – III miejsce

12. Konkurs "Irena Sendlerowa – Matka dzieci Holokaustu" w SP nr 204

Osiągnięcia naszych uczennic w kategorii praca literacka:
II miejsce – Monika Kamień z kl. 2 C
III miejsce – Julia Wiechowska z kl. 2 C

13. Konrad Janikowski z klasy 3 B został Laureatem Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego.

14. „Tajemnice ciała człowieka„ –wyniki konkursu

 Dnia 29 maja odbył się szkolny konkurs z biologii „Tajemnice ciała człowieka„ dla uczniów 2 klas gimnazjum i 7 klas szkoły podstawowej:

Klasy 7 szkoły podstawowej:

I miejsce - Adrian Gołębiewski kl. 7b
II miejsce - Jakub Kołbuś kl. 7b

Klasy 2 gimnazjum:    

I miejsce - Katarzyna Matejko kl. 2a
II miejsce - Martyna Zielińska kl. 2a
III miejsce - Daria Będkowska kl. 2a oraz Konstanty Korol-Borodziuk kl. 2a       

Gratulujemy !!!


Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017:

1. Do etapu wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego zakwalifikowały się:

- Angelina Barra - klasa 3 D 

- Hanna Tulin - klasa 3 B

2. Magdalena Kucharska, klasa I G - I miejsce w szkolnym konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną o krajach niemieckojęzycznych

3. Norbert Borkowski z klasy 1 C zakwalifikował się do II etapu konkursu z języka angielskiego "Bednarska Matters"

4. Angelina Barra z klasy 3 D, Kaja Gliwicka z klasy 3 E i Hanna Tulin z klasy 3 B zakwalifikowały się do III etapu konkursu z języka angielskiego "Brainstorm"

5. Gabrysia Krasnowska, klasa I A - I miejsce w szkolnym konkursie gramatyczno - leksykalnym z języka niemieckiego dla klas I

6. Kamila Głodek, klasa I A - II miejsce w szkolnym konkursie gramatyczno - leksykalnym z języka niemieckiego dla klas I

7. Mateusz Miksa, klasa I B - III miejsce w szkolnym konkursie gramatyczno - leksykalnym z języka niemieckiego dla klas I

8. Konrad Iwanowski, klasa II C - I miejsce w szkolnym konkursie gramatyczno - leksykalnym z języka niemieckiego dla klas II

9. Nicol Laktineh, klasa II C - II miejsce w szkolnym konkursie gramatyczno - leksykalnym z języka niemieckiego dla klas II

10. Julia Adamczyk, klasa II C -III miejsce w szkolnym konkursie gramatyczno - leksykalnym z języka niemieckiego dla klas II

11. Natalia Wajszczuk, klasa III A i Weronika Wójcik, klasa III B - I miejsce w szkolnym konkursie gramatyczno - leksykalnym z języka niemieckiego dla klas III

12. Kacper Pawłowski, klasa 3 C - II miejsce w szkolnym konkursie gramatyczno - leksykalnym z języka niemieckiego dla klas III

13. Weronika Jejno, klasa III B - III miejsce w szkolnym konkursie gramatyczno - leksykalnym z języka niemieckiego dla klas III

14. Agata Michalska, klasa III D - finalistka konkursu kuratoryjnego z języka francuskiego

15. Angelina Barra, klasa III D i Hanna Tulin, klasa III B - finalistki konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego

16. Hanna Tulin, klasa 3 B - III miejsce w ustnym etapie konkursu języka angielskiego "Brainstorm"

17. Martyna Zielińska, klasa 1 C - I miejsce w konkursie "Drzewa i krzewy Polski"

18. Amelia Tomczak,  klasa 1 C - II miejsce w konkursie "Drzewa i krzewy Polski"

19. Monika Kamień, klasa I C - III miejsce w konkursie "Drzewa i krzewy Polski"

20. Natalia Wajszczuk, klasa 3 A - I miejsce w szkolnym konkursie „Die DACHL – Länder – kraje niemieckojęzyczne”

21. Konrad Iwanowski, klasa 2 C - I miejsce w szkolnym konkursie matematycznym Geniusz

22. Wiktoria Kaliszuk, klasa 2 C - I miejsce w szkolnym konkursie "Tajemnice ciała człowieka"


 

 Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2015/2016:

1. Do II etapu konkursu z języka angielskiego "Brainstorm" zakwalifikowali się uczniowie:

- Agata Fusiarz, klasa 3 E

- Iga Dymarska, klasa 3 A

- Maciej Padiasek, klasa 3 A

2. Iga Dymarska z klasy 3 A wygrała II Bemowski Konkurs Ortograficzny w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomej Dysleksji

3. Do II etapu Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego zakwalifikowali się uczniowie:

 - Iga Dymarska, klasa 3 A

- Natalia Fingas, klasa 3 D

- Agata Fusiarz , klasa 3 E

- Zofia Kazimierczak, klasa 3 D

- Maciej Padiasek, klasa 3 A

4. Do II dzielnicowego etapu Konkursu Ortograficznego zakwalifikowali się uczniowie:

- Iga Dymarska, klasa 3 A

- Weromika Wójcik, 2 B

- Agata Fusiarz, klasa 3 E

5. Do III etapu warszawskiego konkursu z języka angielskiego "Brainstorm" zakwalifikowali się uczniowie:

- Agata Fusiarz, klasa 3 E

- Iga Dymarska, klasa 3 A

- Maciej Padiasek, klasa 3 A

6. Matylda Wiewiór, klasa I C - I miejsce w szkolnym konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną o krajach niemieckojęzycznych

7. Do II etapu rejonowego Konkursu Kuratoryjnego z Religii "Jan Paweł II - wychowawca młodzieży" zakwalifikowali się uczniowie:

- Zuzanna Basińska,  klasa 3 D

- Weronika Wiśniewska,  klasa 3 E

- Emilia Ziaja,  klasa 1 E

8. Uczennice: Maja Kucharczyk z klasy 2 E, Natalia Fingas z klasy 3 D oraz Agata Fusiarz z klasy 3 E zostały Laureatkami wojewódzkiego etapu Konkursu Kuratoryjnego z Języka Francuskiego. 

9. Kacper Pawłowski, klasa 2 C - I miejsce w szkolnym konkursie chemicznym klas II

10. Iga Dymarska, klasa 3 A - I miejsce w szkolnym konkursie gramatyczno - leksykalnym z języka niemieckiego

11.Barbara Truskolaska i Aleksandra Woźniakiewicz, klasa 3 D - II miejsce w dwuetapowym VI Międzyszkolnym Konkursie Interdyscyplinarnym „Cztery Żywioły” – edycja 2015/2016 „Powietrze”

12. Iga Dymarska, klasa 3 A- Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego "Ortografia na medal"

13.  Mazowiecki Konkurs Lingwistyczny:

 Agata Fusiarz, klasa 3 E -  tytuł laureata z języka francuskiego

Maja Kucharczyk, klasa 2 E -  tytuł laureata z języka francuskiego

- Zofia Kazimierczak, klasa 3 D - tytuł finalisty z języka angielskiego

- Agata Michalska, klasa 2 D - tytuł finalisty z języka francuskiego

14. Szkolny Geniusz Matematyczny - Laureatami konkursu zostali:

Konrad Iwanowski, klasa 1 C – II miejsce

Kacper Pawłowski, klasa 2 C – III miejsce

15.  Kasper Pawłowski, klasa 2 C - I miejsce w szkolnym konkursie o krajach niemieckojęzycznych DACHL - Länder

 


Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2014/2015:

1. Do II rejonowego etapu Konkursu Kuratoryjnego z Języka Francuskiego zakwalifikowali się uczniowie:

- Golc Kamila, klasa 3 D

- Podstolska Alicja, klasa 3 D

- Chlaściak Justyna, klasa 3 E

- Lubak Natalia, klasa 3 E

- Kucharczyk Konrad, klasa 3 E

- Cięciara Jan , klasa 3 E

 

2. Do II rejonowego etapu Konkursu Kuratoryjnego z Historii zakwalifikował się uczeń:

- Puliński Michał, klasa 3 E

 

3. Do II etapu konkursu z języka angielskiego "Brainstorm" zakwalifikowali się uczniowie:

- Zofia Kazimierczak, klasa 2 D

- Dominika Zagórska, klasa 3 A

- Jan Cięciara, klasa 3 E

 

4. Do II dzielnicowego etapu Konkursu Ortograficznego zakwalifikowali się uczniowie:

- Dominika Zagórska,  klasa 3 A

- Szymon Niemiec,  klasa 1 B

- Justyna Chlaściak,  klasa 3 E

 

5. Do III - ostatniego etapu konkursu z języka angielskiego "Brainstorm" zakwalifikowali się uczniowie:

- Zofia Kazimierczak,  klasa 2 D

- Jan Cięciara,  klasa 3 D

 

6. 17.12.2014 odbył się finał wewnątrzszkolnego konkursu z języka niemieckiego:

- Kataryna Mokosa, klasa 3 C - I miejsce

- Karolina Tchoń, klasa 3 C - I miejsce

- Ewa Witkowska i Weronika Wójcik, klasa 1 B - wyróżnienie

 

7. Jan Cięciara z klasy 3 E zajął III miejsce w warszawskim konkursie języka angielskiego "Brainstorm"

 

8. Do II etapu konkursu "Szkolny Geniusz Matematyczny"zakwalifikowali się uczniowie:

- Aleksandra Piwowarczyk, klasa  2 C

- Kacper Pawłowski, klasa 1 C

- Kacper Prywata, klasa 1 D

- Zuzanna Janiszewska, klasa 1 A

- Krystian Madej, klasa 1 C

 

9. Barbara Truskolaska z klasy 2 D zajęła II miejsce w dzielnicowym konkursie "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty"

 

10. Jakub Sucharski z klasy 2 D zajął III miejsce w dzielnicowym konkursie "Wielowiekowe Polsko-Węgierskie Kontakty"

 

11. Dnia 14 maja 2015  uczniowie przystąpili do II etapu wewnątrzszkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klas I i II „Szkolny GENIUSZ matematyczny”

 - I miejsce zdobył Kacper Pawłowski, klasa 1 C

- II miejsce zdobył Kacper Prywata, klasa 1 D

- III miejsce zdobyła Zuzanna Janiszewska, klasa 1A

 

 


 

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2013/2014:

1)    Bugała Ernest , klasa 3C – finalista Kuratoryjnego Konkursu z Języka Angielskiego  

2)    Dobrosława Król, klasa  3 E- finalistka Kuratoryjnego Konkursu z Języka Polskiego 

3)    Kamil Wojnowski, klasa 3D – laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej"

4)    Karolina Tchoń, klasa 2C - I miejsce w szkolnym konkursie geograficznym „Z geografią na Ty” 

5)    Aleksandra Piwowarczyk, klasa 1C - wyróżnienie w wewnątrzszkolnym konkursie matematycznym dla klas I i II „Szkolny Geniusz matematyczny"

6)    Sebastian Sinkiewicz, klasa 1C - wyróżnienie w wewnątrzszkolnym konkursie matematycznym dla klas I i II „Szkolny Geniusz matematyczny"

7)    Anna Basińska, klasa 2E - wyróżnienie w wewnątrzszkolnym konkursie matematycznym dla klas I i II „Szkolny Geniusz matematyczny"

8)    Karolina Tchoń, klasa 2C - wyróżnienie w wewnątrzszkolnym konkursie matematycznym dla klas I i II „Szkolny Geniusz matematyczny"

9)    Natalia Fingas, klasa 1D - wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur

10) Anna Basińska,  klasa 2E - wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur

11) Filip Marcinkowski, klasa 3C - wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur

Drukuj

Konkursy artystyczne

Użytkownik. Opublikowano w Uczniowie

Konkursy artystyczne w roku szkolnym 2017/2018:

1. Konkurs biblioteczny "Mój pluszowy miś":

I miejsce ex aequo:

Hanna Antończyk-Kotecka, klasa 0
Maja Frymus, klasa 1
Stanisław Gazda-Rosłaniec, klasa 0

II miejsce ex aequo:

Maria Klocek, klasa 0
Jakub Czajka, klasa 0
Natalia Dzierżanowska, klasa 0
Bartosz Gil, klasa 1
Milena Strzelczyk, klasa 1
Sofiia Zaytseva, klasa 0

III miejsce ex aequo:

Rafał Pankiewicz, klasa 1
Maya Iwueze, klasa 0
Amelia Kowal, klasa 1

2. III miejsce Julii Adamczyk z klasy 3 C w tańcu grupowym w Mistrzostwach Świata w Tańcu Nowoczesnym World Dance Championship WADF 2017.


3. Konkurs wewnątrzszkolny na makietę budynków krajów niemieckojęzycznych:

I miejsce zajęła Dorota Kimus z klasy 7 A,
II miejsce Matylda Pater z klasy 7 A,
III miejsce Weronika Gawlik z klasy 7 A.

4. Konkurs z j. niemieckiego – „Kreatywna Choinka”:

I miejsce – Sebastian Głaszcz z kl. 3 C
II miejsce – Kacper Puczkowski z kl. 2 B
III miejsce – Oliwia Czapska z kl. 3 B
wyróżnienie – Maksymilian Huzarek z kl. 3 B

5. Świetlicowy konkurs plastyczny "Jesienne drzewo"

Praca przestrzenna:
I miejsce - Jan Suszek kl. I
II miejsce - Bartosz Gil kl. I
III miejsce - Maciej Kruk kl. I, Wiktoria Dąbrowska kl. 0
Praca płaska
I miejsce - Rafał Pankiewicz kl. I
II miejsce - Stanisław Zaręba kl. I, Milena Strzelczyk kl. I
III miejsce - Hanna Antończyk - Kotecka kl. 0

6.  Konkurs plastyczny – 150 rocznica urodzin Konstancji Markiewicz:

I miejsce – Sandra Witkowska – 3 C
II miejsce – Weronika Gawlik – 7 A
III miejsce – Joanna Skrońska – 7 C

7.  Wyniki konkursu „Wielkanocny kurczaczek” dla klas „0” i I

Uczestnik konkursu miał za zadanie wykonać samodzielnie jedną pracę w dowolnie wybranej technice w formie przestrzennej. 

Kategoria „0”:

I miejsce – Mila Cacko, Zofia Mrożewska, Jakub Czajka

II miejsce – Michał Krupa

III miejsce – Aleksandra Zaręba, Stanisław Gazda – Rosłaniec

                  

Kategoria kl. I:

I miejsce – Maja Frymus, Maja Łapin

II miejsce – Amelia Kowal, Milena Strzelczyk, Jan Suszek

III miejsce – Rafał Pankiewicz, Stanisław Zaręba

Wyróżnienie:

Miłosz Sobczyk – klasa I

 


Konkursy artystyczne w roku szkolnym 2016/2017

1. Marika Knopik, klasa 1 H -  I miejsce w szkolnym konkursie na makietę obiektów związanych z Berlinem

2.  Bartosz Warda, klasa 1 C - II miejsce w szkolnym konkursie na makietę obiektów związanych z Berlinem

3. Klaudia  Rogalska, klasa 2 F - III miejsce w szkolnym konkursie na makietę obiektów związanych z Berlinem

4.  Izabela Adamowicz, klasa 2 C - I miejsce w szkolnym  konkursie z języka niemieckiego "Kreatywna choinka"

5. Zuzanna Pankowska, klasa 3 C - I miejsce w szkolnym konkursie z języka niemieckiego "Frohe Ostern"

6. Zuzanna Prokop, klasa 2 F - II miejsce w szkolnym konkursie z języka niemieckiego "Frohe Ostern"

7. Paulina Lipska, klasa 3 A - III miejsce w szkolnym konkursie z języka niemieckiego "Frohe Ostern"

8. A. Barra, O. Śmigaj, A. Olczyk, K. Pawłowski, K. Górski i P. Potera, I miejsce w FAKT 2017, Forum Angielskich Kół Teatralnych w kategorii przedstawienie

9. J. Ukielska z klasy 2 D - I miejsce w FAKT 2017, Forum Angielskich Kół Teatralnych w kategorii piosenka

10. Zespół wokalny "Wir" - nagroda specjalna w I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL - Lieder Wettbewerb

 


 Konkursy artystyczne w roku szkolnym 2015/2016

1. Julia Adamczyk, klasa 1 C - I miejsce w Mistrzostwach Świata w Tańcu Nowoczesnym Juniorów World Dance Championship WADF w Libercu

2. Konrad Iwanowski, klasa 1 C - I miejsce w szkolnym konkursie na makietę obiektów związanych z Berlinem w kategorii pomysłowość i oryginalność projektu

3. Ksawery Jaroszyński, klasa 3 B - I miejsce w szkolnym konkursie na makietę obiektów związanych z Berlinem w kategorii wkład pracy i zaangażowanie w wykonanie projektu

4. Klaudia Rogalska, klasa 1 F -  I miejsce w szkolnym konkursie na makietę obiektów związanych z Berlinem w kategorii estetyka wykonania pracy

5. Elżbieta Beszczyńska i Małgorzata Tykarska, klasa 3 C - I miejsce w szkolnym  konkursie "Kreatywna choinka"

6. Konrad Iwanowski, klasa 1 C - I miejsce w szkolnym konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną o patronce szkoły organizowanym przez Samorząd Uczniowski

7. Barbara Herbańska i Aleksandra Tymińska, klasa 3 C - I miejsce w szkolnym konkursie "Frohe Ostern"

8. Sandra Witkowska, klasa 1 C - I miejsce w szkolnym konkursie "Frohe Ostern" w kategorii wkład pracy

9. Elżbieta Beszczyńska i Małgorzata Tykarska, klasa 3 C oraz Izabela Adamowicz, klasa 1 C - I miejsce w szkolnym konkursie "Frohe Ostern" w kategorii pomysłowość i oryginalność wykonania

 


Konkursy artystyczne w roku szkolnym 2014/2015

1) Karolina Tchoń, klasa 3 C - I miejsce w Konkursie plastycznym "Z aniołami na Bemowie"

2) Mateusz Krakowiak, klasa 3 C - II miejsce w Konkursie plastycznym "Z aniołami na Bemowie"

3) Weronika Przybyłą, klasa 2 E - III miejsce w Konkursie plastycznym "Z aniołami na Bemowie"

4) Jan Cięciara, klasa III E - laureat IV Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej organizowanego przez Dom Kultury we Włochach

5) Alicja Stąpór, klasa III A - Wyróżnienie w dzielnicowym etapie konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka"

 

Konkursy artystyczne w roku szkolnym 2013/2014:

1) Aleksandra Pacuska, klasa 2A - I miejsce w Konkursie plastycznym "Konwencja Waszyngtońska a ochrona

    przyrody - czyli jak Konwencja Waszyngtońska przyczynia się do ochrony przyrody na całym świecie"

2) Karolina Tchoń, klasa 2C - II miejsce w Konkursie plastycznym "Z aniołami na Bemowie"

3) Dobrosława Król, klasa 3E - III miejsce w Konkursie plastycznym "Z aniołami na Bemowie"

4) Klaudia Szlubowska, klasa 2A - wyróżnienie w Konkursie plastycznym "Z aniołami na Bemowie"

5) Jan Cięciara, klasa 2E - wyróżnienie w II Warszawskim Festiwalu Piosenki Francuskojęzycznej "FrankoFonia 2014"